Project Manager

BIM is niet meer weg te denken uit het leven van de architect, aannemer, kozijnfabrikant en beheerder. Vanuit kennis van deze branches ontwikkelt DeltaPi software voor het snel bouwkundig modelleren in Revit. DeltaPi bestaat al sinds 1989 en begon met een opdrachtgever die zijn architect vroeg om CAD-software die zou helpen bij het up-to-date houden van tekenwerk. De software werd ontwikkeld en daarmee was de basis gelegd: DeltaPi voor BIM professionals.

Project Manager

DeltaPi software maakt het o.a. voor beheerders eenvoudig om de informatie uit een BIM-model te beheren. De Project Manager biedt eenvoudig inzicht in de informatie die voor u relevant is, van complete gebouwmodellen tot zelf te definiëren analyses.

De beheerder heeft uiteindelijk alle informatie ter beschikking via de cloud oplossing van BIMlink. En de beheerder heeft de mogelijkheid om het gebouw te bekijken met de Project Manager van DeltaPi. Zodoende kan er allerlei informatie gekoppeld worden aan de specifieke elementen in het BIM-model, zodat het beheer en onderhoud van het gebouw vereenvoudigd wordt.

Voor Reviteers

De afbeelding hiernaast geeft aan hoe DeltaPi en BIMlink elkaar ondersteunen. DeltaPi is de connectie tussen de informatie van het gebouw (vanuit BIMlink) en de virtuele werkelijkheid van het gebouw (in Revit).

Gedurende het project verzamelen de verschillende partners relevante informatie voor het project. Deze informatie wordt bij de oplevering in een boekwerk aan de eigenaar van het project gegeven. BIMlink maakt het mogelijk om dit boekwerk digitaal aan te leveren, met daarbij de virtuele werkelijkheid van het project in de vorm van een BIM-model. Mutaties die gedaan worden in de Project Manager van DeltaPi worden gesynchoniseerd met het Revit-model en wijzigingen in het 3D-model worden zichtbaar in BIMlink.

Zonder Revit

Beheerders worden geconfronteerd met steeds meer en grotere datasets die nodig zijn voor juist gebouwbeheer. Om deze data efficiënt te kunnen benaderen en beheren biedt DeltaPi de Project Manager. Deze tool geeft een 3D-model eenvoudig grafisch weer, en maakt het mogelijk snel data op te roepen van onderdelen die voor de beheerder van belang zijn, zoals de benodigde informatie voor het ruimteboek en de bi-directionele koppeling met Excel. Ook is het mogelijk om hoeveelheden uit te trekken, zoals bijvoorbeeld bruto vloeroppervlaktes en vierkante meter glasbewassing. Ten slotte kun je vanuit de Project Manager de gehele inventaris beheren.

Als modelviewer

Als laatste optie biedt DeltaPi de Project Manager als losstaande versie aan voor derde partijen, die zijdelings met het project te maken hebben. Deze versie is beschikbaar voor alle BIMlink gebruikers en heeft beperkte functionaliteit, maar maakt het wel mogelijk om snel een BIM-model te openen en de informatie vanuit een grafische omgeving op te roepen in BIMlink. Met deze versie kan men dus informatie rapporteren en bewerken.

Wilt u meer weten?

Over de Project Manager of DeltaPi?

Neem contact met ons op